Personalizuj doświadczenia swoich uczniów dzięki jedynej prawdziwej platformie EdTech

Prowadź naukę za pomocą zaawansowanych technologii i rozwiązań zapewniających studentom sukces.

Learning Management System: Blackboard Learn

Nauczyciele akademiccy chętniej wykorzystują technologie w nauczaniu, gdy są one intuicyjne i proste w obsłudze. Firma Blackboard dostarcza narzędzia i usługi, które umożliwiają wykładowcom łatwe i szybkie dodawanie treści, tworzenie interaktywnych ćwiczeń oraz skutecznych elementów ewaluacji – tak, aby byli oni w stanie samodzielnie zaprojektować wysokiej jakości zajęcia dydaktyczne. Łatwość poruszania się po platformie LMS oraz ścisła integracja z innymi rozwiązaniami powoduje, że nie tylko studenci, ale i dydaktycy szybko przyzwyczają się do nowych narzędzi i chętnie wykorzystują je w swojej pracy.

Blackboard Learn interface on various digital devices.

Bogactwo funkcjonalności i intuicyjna obsługa

Blackboard Learn to sprawdzona platforma klasy LMS (ang. Learning Management System), która stale się rozwija w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby użytkowników oraz ogólne trendy w nauczaniu z wykorzystaniem technologii. Blackboard Learn Ultra to najnowsza odsłona systemu, oferowana jako usługa w chmurze, wyróżniająca się atrakcyjnym interfejsem oraz intuicyjnością obsługi. Learn Ultra oferuje bogactwo funkcjonalności, zaawansowane sposoby tworzenia kursów online oraz szereg narzędzi ułatwiających komunikację i efektywną organizację pracy własnej – zapewniając wysoką adopcję zarówno wśród studentów, jak i wykładowców. 

Katalog aplikacji dla Bb Learn

Wirtualna sala wykładowa: Blackboard Collaborate

Uczenie się poprzez pracę w grupie, aktywne uczestnictwo w wykładach oraz dyskusje z innymi studentami jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów przyswajania wiedzy. Technologia Blackboarda umożliwia interaktywną naukę w sposób zdalny, niezależnie od miejsca, w którym znajduje się wykładowca i poszczególni studenci. 

Blackboard Collaborate Gallery View

Proste w obsłudze i niezawodne rozwiązanie do współpracy zdalnej

Firma Blackboard opracowała rozwiązanie, które pozwala na uzupełnienie zajęć prowadzonych zdalnie o kontakt z wykładowcą i innymi studentami w trybie rzeczywistym. Blackboard Collaborate™ to łatwe w użyciu i niezawodne narzędzie do prowadzenia wideokonferencji i spotkań online. Dzięki wykorzystaniu Blackboard Collaborate™ studenci mogą uczestniczyć w zdalnych wykładach i konsultacjach indywidualnych z wykładowcą, a także współpracować ze sobą na samych zajęciach i poza nimi. Sesje mogą być nagrywane i udostępniane jako materiał powtórkowy i pozwalający studentom nieobecnym na danych zajęciach pozostać na bieżąco. 

Analiza procesu nauczania: Blackboard Analytics for Learn

Jako narzędzia wspierające proces nauczania, platformy LMS gromadzą ogromne ilości danych dotyczących aktywności studentów i ich postępów w nauce, a także dotyczących zajęć realizowanych przez dydaktyków. Analiza i interpretacja tych danych przez wykładowców, doradców akademickich czy władze uczelni pozwala budować lepszą ofertę dydaktyczną oraz wspierać studentów w osiąganiu założonych efektów kształcenia. 

Analytics for Learn Pyramid New Dashboard

Lepsza jakość kształcenia dzięki analizie danych

Blackboard oferuje całą gamę rozwiązań analitycznych (Analytics for Learn, Blackboard Data, Blackboard Engage), pozwalających na analizę danych pochodzących z systemów uczelnianych, w tym LMS oraz systemu dziekanatowego. Umożliwiają one analizę danych na wielu poziomach - poszczególnych kierunków, przedmiotów, studentów czy wykładowców, a także na poziomie uczelni. Na jej podstawie można śledzić postępy studentów w nauce, identyfikować tych, którzy wymagają indywidualnego wsparcia, identyfikować przeszkody uniemożliwiające im ukończenie kursów i studiów, a także badać efektywność metod nauczania. Scenariuszy wykorzystania analizy danych jest wiele, ich wspólnym mianownikiem jest ciągłe doskonalenie oferty dydaktycznej i wspierania studentów w realizacji ich celów.

Dostępność treści: Blackboard Ally i Ally for Web

Ally to rewolucyjne narzędzie, umożliwiające zwiększenie dostępności materiałów dydaktycznych publikowanych na platformie LMS i spełnienie standardów dostępności cyfrowej (WCAG 2.1 poziom AA). Jest ono kompatybilne z platformami Blackboard oraz Moodle. Ally for Web oferuje analogiczne funkcjonalności dla stron internetowych. Oba narzędzia wspierają uczelnie w realizacji wymogów prawnych wynikających m.in. z Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Blackboard Ally for Website

Większa dostępność treści kursów online

Blackboard Ally i Ally for Web są rozwiązaniami stworzonymi w odpowiedzi na konieczność lepszego dostosowania uczelni do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych, przynoszą jednak korzyści wszystkim studentom. Dzięki Ally:

  • studenci mogą pobierać udostępnione przez wykładowców materiały w alternatywnych formatach (np. pliki audio, elektroniczny Braille, ePub);
  • wykładowcy otrzymują informację zwrotną odnośnie poziomu dostępności tych materiałów, a także wskazówki jak wyeliminować problemy ograniczające dostępność;
  • kierownictwo uczelni może otrzymywać kompleksowe raporty na temat dostępności kursów i na ich podstawie śledzić postępy w tym zakresie.

Ally for Web oferuje analogiczny zestaw funkcjonalności dla stron internetowych uczelni.

Usługi doradcze

Blackboard oferuje usługi doradcze związane z identyfikacją potrzeb uczelni oraz doborem odpowiednich narzędzi i strategii dla ich spełnienia. Usługi Blackboarda wspierają organizacje w efektywnym wdrażaniu nowych rozwiązań i skutecznej realizacji ich celów rozwojowych. 

Consulting

Kompleksowość usług

Konsultanci Blackboarda posiadają wieloletnie doświadczenie współpracy z wiodącymi instytucjami akademickimi w Europie i na świecie. Często mają też za sobą doświadczenie w pracy na uczelni. Pozwala im to dobrze rozumieć problemy i potrzeby uczelni, a także proponować odpowiednie rozwiązania i usługi szkoleniowe. Doradcy Blackboarda pomagają uczelniom zmaksymalizować potencjał wdrażanych technologii i ich wartość dodaną dla wszystkich interesariuszy. 

Zobacz, jak możemy Ci pomóc w osiąganiu celów: